Kıymetli Hemşerilerim;

Dünya genelinde etkisini hissettiren COVİD-19 salgını dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halk sağlığını korumak ve sürecin en doğru şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar, salgının ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren titizlikle ve ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Salgın hastalık hala devam etmekte olup hastalığın seyri ve tedavisiyle ile ilgili belirsizlikler de sürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilen Coronavirüsün yayılmasının önlenmesi, halkımız için en iyisini dileyerek ancak en kötüsüne de hazırlıklı olmak için hem vatandaşlarımıza hem de belediyemize düşen çok önemli görevler vardır. Bu çerçevede Belediyemiz bünyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde bir kriz yönetim merkezi oluşturulmuş ve sürecin yakinen takibi yapılmaktadır.

Kriz Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge gereği risk değerlendirmeleri yapılmış, buna bağlı olarak da acil eylem planı ortaya konmuştur. Acil eylem planında belirtilen önlemler ilgili birimler tarafından alınmaktadır.

Bu önlemler “İletişim, Farkındalık ve Bilgilendirme”, “Salgınla Doğrudan Mücadele”, “Sosyo-Ekonomik Yardımlar, Destekler” kategorilerinde olmak üzere bu süreçteki risklerin azaltılması için gerekli önlemlerdir ve Belediyemizce bu önlemler alınmaya devam edilmektedir. COVİD-19 salgını nedeniyle Belediyemiz ve birimlerinin 2020 yılı faaliyet ve projelerinin olumsuz etkilendiği bu dönemde yukarıda belirtilen kategorilerdeki faaliyetleri (her türlü bilgilendirme afişleri, yayınları, yüzey ve el dezenfeksiyon malzemeleri, gıda kolileri, maske tedariki ve dağıtımı vb.) bütçe imkânları dâhilinde vatandaşlarımıza ulaştırma gayretindeyiz.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Merkezi Yönetim ile bir eşgüdüm sağlanarak, bütün gücümüz, birikimimiz ve kararlılığımızla bu salgın hastalıkla mücadeleye destek vereceğiz. Halkımızla birlik ve dayanışma içerisinde en kısa zamanda ve en az kayıpla bu felaketi atlatacağımıza inanıyoruz. Bu salgın dolayısıyla ilk ve öncelikli amacımız; hastalığın yayılmasını önlemek ve hastalığa yakalanmış insanlarımızı sağlıklı insanlardan izole ederek tedavi etmek olması gerektiği unutulmadan, tüm birimlerimiz bu konuda gerekli hassasiyeti en üst düzeyde göstermeye devam edecektir.